Maritiem

Maritiem

Het Maritiem Instituut is een onderzoeksinstituut binnen de vakgroep Internationaal Publiekrecht. De nationale en internationale samenwerking op het vlak van onderwijs

 
 

Het Maritiem Instituut heeft vier objectieven:

  1. Het Maritiem Instituut coördineert de Interuniversitaire Master in de Maritieme Wetenschappen. In het kader van deze opleiding wordt onder meer een bezoek gebracht aan de belangrijkste maritieme organisaties die in Londen zijn gevestigd;
  2. Op eigen initiatief of in samenwerking met andere instituten of universiteiten organiseert het Maritiem Instituut congressen, colloquia en workshops;
  3. Als een onafhankelijk onderzoeksunit adviseert en voert het Maritiem Instituut studies uit in opdracht van zowel gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties en private ondernemingen. Het personeel van het instituut is gespecialiseerd in aspecten met betrekking tot internationaal maritiem recht, zeerecht, nationaal en internationaal milieurecht, nationaal en internationaal natuurbehoudsrecht, transportrecht en de hieraan gerelateerde beleidsaspecten;
  4. Het Maritiem Instituut is betrokken bij verschillende opleidingsprojecten die in samenwerking met andere organisaties en universiteiten worden georganiseerd. In dit kader staat het Maritiem Instituut in voor de coördinatie en de organisatie van de permanente vorming Havenbeheer, die zowel is gericht naar personen die tewerkgesteld zijn in de sector als naar het brede publiek.